Församlingsläger

(English below)

Välkommen till församlingsläger på Sundsviksgården den 5-6 september 2020
Ingen av oss hade en aning om hur det här året skulle bli. På vårt årsmöte använde vi oss av uttrycket ”moving forward” och det är den riktningen vi vill ha. Vi vill röra oss framåt mot det Gud har förberett för oss. Året som ligger bakom har präglats av många utmaningar, men nu upplever vi att det är tid att röra oss framåt, (Fil 3:13). Vi vill gå in i det Gud har förberett för oss både på ett personligt plan och som församling. Därför är du välkommen till församlingslägret, som också blir höstens kick-off.

På grund av Coronaviruset är det inget gemensamt läger för hela nätverket det här året, men istället har vi som församling möjlighet att göra vårt eget läger. Helgen den 5-6 september träffas vi på Sundsviksgården, som ligger utanför Uddevalla, precis vid havsstranden. (https://www.sundsviksgarden.nu/)

Tyvärr måste vi begränsa antalet deltagare till 50 personer på grund av de lagar som just nu råder. Vi kommer att prioritera medlemmar och deras familjer i första hand, lifegruppmedlemmar och deras familjer i andra hand och sedan övriga. Eftersom vi har max 50 platser så gäller det att anmäla sig så fort som möjligt.
Varmt välkommen!

På grund av Coronaviruset är det inget gemensamt läger för hela nätverket det här året, men istället har vi som församling möjlighet att göra vårt eget läger. Helgen den 5-6 september träffas vi på Sundsviksgården, som ligger utanför Uddevalla, precis vid havsstranden. (https://www.sundsviksgarden.nu/)

Tyvärr måste vi begränsa antalet deltagare till 50 personer på grund av de lagar som just nu råder. Vi kommer att prioritera medlemmar och deras familjer i första hand, lifegruppmedlemmar och deras familjer i andra hand och sedan övriga. Eftersom vi har max 50 platser så gäller det att anmäla sig så fort som möjligt.
Varmt välkommen!

Boende:
Vi kommer att bo inomhus i rum, men det finns också möjlighet att bo i tält eller husvagn. Priset är detsamma. Du behöver ta med lakan och handduk.

Om du behöver låna tält och/eller annan sov utrustning, låt oss veta det i anmälan

Önskar du bo med någon specifik person eller har andra önskemål för ditt boende så meddela det i anmälan så gör vi vad vi kan för att ordna detta.

Anmälan
Anmäl dig på: https://forms.gle/5Fy8ArNBgEP74owA8
Sista anmälningsdagen är 30 augusti

Transport:
Vi försöker åka tillsammans i bilar. Fyll i anmälningen om du kan ta bil och hur många lediga platser du har. Kostnaden delas mellan de som åker i bilen. Den ingår alltså inte i lägeravgiften.

Kostnad:
300 kr vuxen, barn 4-12 år 150 kr, barn 0-3 år gratis
Maxpris för familj: 1 000 kr

I priset ingår: Boendet för en natt, frukost, tre varma måltider, fika, kvällsfika, möten och andra aktiviteter. Resan ingår inte!

Har du svårt att betala hela avgiften, prata med din församlingsledare om hur mycket du KAN betala, så försöker önskemål för ditt boende så meddela det i anmälan så gör vi vad vi kan för att ordna detta.

Betalning:
Du måste betala din lägeravgift innan den 30 augusti. Det gör du genom att sätta in summan på New Lifes bankgironummer, 246-7306, eller via Swish 123179 33 71 och skriva ditt namn på inbetalningen, så att vi vet vem som har betalat. Du är INTE anmäld förrän du har betalat.  Kan du inte betala med bankgiro så prata med någon i styrelsen, så får du hjälp.

Du är inte anmäld förrän du betalat anmälningsavgiften.

Om du har anmält dig men inte kommer till lägret utan att ha meddelat detta i förväg, förväntar vi oss att du ändå betalar din lägeravgift. Ändringar kan inte göras när lägret har startat.

Sponsra andra:
Vi har ett stort behov av extra gåvor för att ge möjlighet för fler att följa med. Vill du vara med och välsigna någon så går bra redan i anmälan att lämna extra gåvor.

Dop på lägret 
Om du vill låta dig döpas under lägret i havet, kontakta Maritha i förväg för samtal och praktisk information.

Frågor, kontakta:
infogbg@newlife.nu

Adress:
Sundsviksgården Uddevalla, 451 77 Sund

Program:
Lördag
9.00-10.00 Incheckning10.00 Fika
10.45-12.00 Samling
12.30-14.00 Lunch
14.00-16.30 Samling 2, med fika. (En del av samlingen är församlingsmöte.)
17.00 Kvällsmat
18.30 Kvällssamling
21.00 Kvällsfika

Söndag
8.00 Frukost
Städning och packning
10.00 Gudstjänst
12. 00 Lunch


Welcome to church camp
September 5-6, 2020 at Sundsviksgården

None of us had any idea of how this year would become. At our annual meeting we used the expression ”moving forward”, and that is where we are aiming. We want to move forward, towards what God has prepared for us. The year behind us has had a lot of challenges, but we feel that now is the time to move forward (Phil 3:13). We want to walk in to all that God has prepared for us, on a personal level as well as for us as a church. Therefore you are welcome to the church camp, which is also our kick-off for the fall.

Because of the corona virus, we will not have a camp together in the network this year, but instead we will have our own camp. September 5-6 we will meet at Sundsviksgården, outside the city of Uddevalla, by a bay of the sea. (https://www.sundsviksgarden.nu/)

Unfortunately we cannot be more than 50 participants, all according to the corona rules. We will prioritize first church members and their families, then life group members and their families, and after that anybody else. Since we can only take 50 people, register as soon as possible.
Very welcome!

Housing:
We will live in small rooms, but you can also stay in a tent or caravan. The price is the same. You need to bring sheets and towels.

If you need to borrow a tent and/or sleeping bag, let us know when you sign up. 

If you want to share room with a specific person or if there is anything else we need to consider for your living arrangements, please share this with us when you sign up.

Sign up:
Sign up at: https://forms.gle/5Fy8ArNBgEP74owA8
Last day for signing up is August 30.

Transportation:
We will try to go together in cars. When you sign in, tell us if you have a car and how many empty seats. The people in each car will share their travel cost. Travel cost is not part of the cost for the camp.

Price:
SEK 300 kr per adult, children 4-12 years SEK 150 kr, children 0-3 years go for free.
Maximum price for a family is SEK 1 000 kr.

Included in the price; sleeping one night, breakfast, three hot meals, fika, evening fika, meetings and other activities. Nor included; the car trip!

If you have problems to pay the whole fee, talk to your church leader of how much you CAN pay, so then can try to help you.

Payment:
You have to pay the whole camp fee before August 30th. You pay by New Life’s bankgiro number, 246-7306, or by Swish 123179 33 71. Write your name and church camp, so we can see who has payed. You are NOT registered until you have payed.  If you cannot use bankgiro or swish, talk to somebody on the board that can help you.

You are not signed up until you have payed.
If you have signed up, but cannot come to the camp, you have to tell us, otherwise we expect you to pay. When the camp has started, we cannot make any changes.

Support others:
There is a great need for financial support so that others can come to the camp. If you would like to contribute more, please let us know on the registration form.

Baptisms at camp
If you want to be baptized during camp, make sure to contact your pastor in advance, for more information and preparation.

Questions, contact:
infogbg@newlife.nu

Adress:
Sundsviksgården Uddevalla, 451 77 Sund

Programme:
Saturday
9.00-10.00 Check in
10.00 Fika
10.45-12.00 Gathering 1
12.30-14.00 Lunch
14.00-16.30 Gathering 2,with fika. (One part is a church business meeting.)
17.00 Evening meal
18.30 Evening gathering
21.00 Evening fika

Sunday
8.00 Breakfast
Cleaning and packing
10.00 Service
12. 00 Lunch