About/Om

20180528_172635Welcome to New Life in Gothenburg! We are a Christian, Swedish Church, with a strong multicultural profile. All our gatherings are multilingual and are always interpreted between Swedish and English, but usually to some additional languages, e.g. Russian, Bulgarian and Mongolian.

We want to be a Church where you who seek God, can discover and get to know him. We also want to be a community that plays a role both for each other and for others. Those who come to church are children, young, middle-aged and older. Married and people who live themselves, believers along with the curious. The hesitant, the wondering, along with the convinced. We want to be a place with new hope and a second chance.

We connect with evangelical Free Church and are part of the network New Life.

Varmt välkommen till New Life i Göteborg! Vi är en kristen, svensk församling, med stark mångkulturell prägel. Alla våra samlingar är flerspråkiga och tolkas alltid mellan svenska och engelska, men oftast till ytterligare några språk, t ex ryska, bulgariska och 61817772_2657306697634903_8167347339497832448_oMongoliska.

Vi vill vara en församling där du som söker Gud, kan upptäcka och lära känna honom. Vi vill också vara en gemenskap som spelar roll för både varandra och för andra. De som kommer till kyrkan är barn, unga, medelålders och äldre. Gifta och människor som lever själva, troende tillsammans med de nyfikna. De tveksamma, de undrande, tillsammans med de övertygade. Vi vill vara en plats med nytt hopp och en andra chans.

Vi samverka med Evangeliska Frikyrkan och är en del av nätverket New Life.