Gudstjänster

Nu börjar vi fira Gudstjänst tillsammans i kyrkan i Kviberg. Klockan 10.00 börjar vi med bön och kl 11.00 börjar Gudstjänsten och Kids Life, för barn 3-11 år.Vi följer myndigheternas rekommendationer och därför är platserna begränsade till max 50 personer och du måste vara friskt. Kom i tid om du vill ha plats! 😊
Barnen går direkt till Kids Life, genom att gå in på baksidan av kyrkan. Den här söndagen har vi ”Berätta din berättelse”, så förbered att dela det Gud har gjort i ditt liv. Välkommen!

Sunday Worship Services

Now we begin to celebrate Church service in Kviberg. At 10.00 we start with prayer and at 11.00 starts the Sunday Worship Service and Kids Life, for children 3-11 years. We follow the authorities’ recommendations and therefore the seats are limited to a maximum of 50 people and you must be healthy. Be on time if you want a place! 😊
Children go directly to Kids Life, by entering the back door of the church. This Sunday we have ”Tell your story”, so prepare to share what God has done in your life. Welcome!

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång